Op zoek naar medische keuring zeevaart?

   
 
 
 
medische keuring zeevaart
 
Adressen keuringsartsen Medische zaken zeevaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken zeevaart Adressen keuringsartsen. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Alleen artsen die zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen de keuringen volgens Nederlandse normen verrichten. Op deze pagina vindt u de adressen.
Scheepvaartkeuring Medische keuring Amsterdam Certus Arbo.
Zo kunnen eventuele gezondheidsrisicos en lichamelijke afwijkingen tijdig in beeld worden gebracht en kan er indien nodig interventie plaatsvinden. Certus Arbo verricht de volgende scheepvaartkeuringen.: Medische keuring Zeevaart. Medische keuring Binnenvaart Groot vaarbewijs, Rijnpatent en Dienstboekje. Medische keuring Cruiseschip. Offshore Keuring NOGEPA.
Medische Keuring Zeevaart.
Certus Arbo is door de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om de Medische Keuring Zeevaart te verrichten. De zeevaartkeuring wordt verricht volgens de keuringsrichtlijnen zoals vastgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
Formulier medische keuring Medische zaken zeevaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken zeevaart Formulier medische keuring. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Formulier medische keuring. Bij de keuring gebruikt de keuringsarts het formulier medische keuring. Meer informatie staat op het formulier. Verklaring van medische ongeschiktheid.
Zeevaartkeuring.
Onder andere moeten ze geen medische aandoeningen/ziektes hebben waardoor op zee acute levensbedreigende risicos kunnen ontstaan. Bedrijfsartsen5 heeft een paar door ILenT erkende artsen welke deze geschiktheidskeuringen mogen uitvoeren. Een longfoto thoraxfoto is enkel noodzakelijk op aangifte van de keuringsarts. Dat wil zeggen als deze signaleert dat er sprake zou kunnen zijn van TBC. Wat is de inhoud van de zeevaartkeuring? Basis onderzoek lengte, gewicht, bloeddruk, pols. Algeheel lichamelijk onderzoek. Onderzoek van het gezichtsvermogen met en zonder bril/lenzen. Wat moet u meenemen.: Monsterboekje/zeemansboekje indien in bezit. Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld.
Zeevaartkeuring bij De Bedrijfspoli door vakkundige bedrijfsartsen.
Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers.
MediWerk medische keuringen offshore, zeevaart, binnenvaart, rijbewijs.
Bent u actief in de offshore, zeevaart of binnenvaart? U moet dan verplicht periodiek een medische keuring ondergaan. Omdat offshoremedewerkers en maritiem personeel te maken hebben met hoge gezondheids en veiligheidsrisicos is hun fysieke en mentale gezondheid van groot belang.
Medische keuring zee-binnenvaart Mediprevent.
Tijdens de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers.
Medische keuring zeevaart Medische zaken zeevaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart en of deze zijn of haar functie en verplichte veiligheidstrainingen aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers.

Contacteer ons