Zoeken naar nogepa keuring

   
 
 
 
nogepa keuring
 
STANDAARD OFFSHOREKEURING.
de laatste NOGEPA meeting op 22-09-2009 besloten om de inspanningstest op te nemen in het standaard offshore keuringsprotocol. Dit heeft te maken met het feit dat de NOGEPA-richtlijnen een minimum conditie voor medewerkers in de offshore vereisen. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.
Medische keuring NOGEPA Medical examination Offshore.
Emergengy response team ERT met spirometrie, ECG en inspannings ECG. Benodigdheden de NOGEPA keuring. Urine in schoon afsluitbaar potje. Nogepa groene paspoort personal safety logboek. De medische offshore NOGEPA keuring is twee jaar geldig. Nogepa 40 keuring. Naar alle Medische keuringen.
Keuringen STC KNRM.
Deze keuring is bedoeld voor zeevaart offshore personeel en vindt plaats in Rhoon. combinatie offshore en perslucht 2. combinatie NOGEPA offshore en perslucht 2. Deze keuring is een combinatie van de NOGEPA Offshorekeuring en de persluchtkeuring inspannings ECG en duurt een uur.
16e Nogepa artsen nascholing ID nummer: 321056.
de arbeids en leefomstandigheden Offshore en daaraan verbonden gezondheidsrisico's, het bespreken van onderwerpen waarmee bij de keuring rekening moet worden gehouden, zoals de wijziging van het arbeidsomstandigheden besluit per 01-01-2017 m.b.t. eisen van de CA-EBS Compressed Air-Emergency Breathing System keuring en de vernieuwde medische Nogepa standaarden o.a: standaard 10, 11, 12 en 13 medio 2017.
Offshorekeuring.
Het doel van de keuring is te beoordelen of iemand medisch geschikt is voor zijn functie, maar ook of iemand in staat zal zijn deel te nemen aan een noodevacuatie vanaf het platform. Wij keuren volgens de internationale standaarden en richtlijnen. Al onze keuringsartsen zijn dan ook NOGEPA geregistreerd.
Medische keuringen.
Een geldige medische keuring is vereist om deel te mogen nemen aan de offshore, maritieme en/of wind trainingen. Voor offshore trainingen dient uw keuring uitgevoerd te zijn door een NOGEPA / OPITO gecertificeerde arts. Deze gecertificeerde artsen kunt u vinden via dit overzicht.
NOGEPA ArboNed.
Het OMC van ArboNed biedt niet alleen de mogelijkheid om offshore keuringen te laten uitvoeren, maar ook diverse andere medische keuringen, zoals een keuring voor bezoekers op een booreiland, een keuring ERT en een scheepvaartkeuring. Wilt u meer informatie over de NOGEPA offshore keuring, of heeft u aanvullende vragen over ons OMC?
Nogepa keuring.
Deze medische keuring is twee jaar geldig en moet door een door NOGEPA erkende arts worden uitgevoerd volgens de geldende leidraad medische aspecten voor geschiktheid voor werken offshore. Als een werknemer niet geschikt wordt bevonden voor het werken offshore, is er een beroepsmogelijkheid.
Offshorekeuring NOGEPA Omedi.
Er hoeft sinds begin 2013 geen aparte bevoegdheid voor het Noorse Plat Approval to issue certificate of fitness for persons working on the Norwegian continental shelf meer afgegeven te worden. De Nederlandse NOGEPA offshore keuring wordt nu zonder deze Noorse verklaring ook geaccepteerd in Noorwegen.

Contacteer ons