Zoeken naar nogepa keuring

   
 
 
 
nogepa keuring
 
Nogepa keuring.
Deze medische keuring is twee jaar geldig en moet door een door NOGEPA erkende arts worden uitgevoerd volgens de geldende leidraad medische aspecten voor geschiktheid voor werken offshore. Als een werknemer niet geschikt wordt bevonden voor het werken offshore, is er een beroepsmogelijkheid.
Offshore keuring NOGEPA KLM Health Services.
Wij zijn een officieel NOGEPA erkend keuringsinstituut, ISO9001 gecertificeerd en keuren zowel voor Nederlandse, Duitse, Engelse als Noorse platforms. Wat is een offshore keuring? Tijdens het onderzoek wordt er een aantal onderzoeken verricht, waaronder urineonderzoek, het meten van uw lengte, gewicht, BMI en bloeddruk, onderzoek van uw gehoor en gezichtsvermogen met kleurenzien, een rust ECG en een longfunctieonderzoek.
MediWerk medische keuringen offshore, zeevaart, binnenvaart, rijbewijs.
NOGEPA OGUK-gecertificeerde specialisten. Overzicht wettelijk of CAO verplichte medische keuringen. Offshore keuring Basis NOGEPA en/of OGUK. Duur: 40 minuten Offshore keuring Basis perslucht NOGEPA en/of OGUK. Duur: 60 minuten Offshore keuring basis perslucht G26 bloedafname NOGEPA en/of OGUK. Duur: 60 minuten.
NOGEPA ArboNed.
Het OMC van ArboNed biedt niet alleen de mogelijkheid om offshore keuringen te laten uitvoeren, maar ook diverse andere medische keuringen, zoals een keuring voor bezoekers op een booreiland, een keuring ERT en een scheepvaartkeuring. Wilt u meer informatie over de NOGEPA offshore keuring, of heeft u aanvullende vragen over ons OMC?
Offshorekeuring NOGEPA Omedi.
Er hoeft sinds begin 2013 geen aparte bevoegdheid voor het Noorse Plat Approval to issue certificate of fitness for persons working on the Norwegian continental shelf meer afgegeven te worden. De Nederlandse NOGEPA offshore keuring wordt nu zonder deze Noorse verklaring ook geaccepteerd in Noorwegen.
STANDAARD OFFSHOREKEURING.
de laatste NOGEPA meeting op 22-09-2009 besloten om de inspanningstest op te nemen in het standaard offshore keuringsprotocol. Dit heeft te maken met het feit dat de NOGEPA-richtlijnen een minimum conditie voor medewerkers in de offshore vereisen. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.
Medische keuringen.
Een geldige medische keuring is vereist om deel te mogen nemen aan de offshore, maritieme en/of wind trainingen. Voor offshore trainingen dient uw keuring uitgevoerd te zijn door een NOGEPA / OPITO gecertificeerde arts. Deze gecertificeerde artsen kunt u vinden via dit overzicht.
Offshore keuring NOGEPA Certus Arbo Amsterdam.
NOGEPA GEREGISTREERDE ARTSEN. Certus Arbo voert de keuringen uit volgens de richtlijnen van NOGEPA Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association. Onze artsen zijn NOGEPA-geregistreerd en bevoegd om uw Personal Safety Log af te stempelen. INHOUD VAN DE OFFSHORE KEURING.
Medische keuring NOGEPA Medical examination Offshore.
Emergengy response team ERT met spirometrie, ECG en inspannings ECG. Benodigdheden de NOGEPA keuring. Urine in schoon afsluitbaar potje. Nogepa groene paspoort personal safety logboek. De medische offshore NOGEPA keuring is twee jaar geldig. Nogepa 40 keuring. Naar alle Medische keuringen.

Contacteer ons