Meer resultaten voor medische keuring binnenvaart

   
 
 
 
medische keuring binnenvaart
 
Adressen keuringsartsen Medische zaken binnenvaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken binnenvaart Adressen keuringsartsen. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Alleen artsen die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen de keuringen volgens Nederlandse normen verrichten. Op deze pagina vindt u de adressen.
Dienstboekje en medische keuring Medische zaken binnenvaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken binnenvaart Dienstboekje en medische keuring. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Dienstboekje en medische keuring. Bij de aanvraag van een dienstboekje moet o.a. een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden. Deze wordt afgegeven na goedkeuring door een van de ILT aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.
Groot vaarbewijs en medische keuring Medische zaken binnenvaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken binnenvaart Groot vaarbewijs en medische keuring. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Groot vaarbewijs en medische keuring. Bij de aanvraag van een Groot vaarbewijs moet onder andere een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden.
Proces van medische keuring Medische zaken binnenvaart Inspectie Leefomgeving en Transport ILT.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Medische zaken binnenvaart Proces van medische keuring. Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Zoek. Proces van medische keuring. Iedereen die een Rijnpatent, vaarbewijs of dienstboekje voor de binnenvaart wil aanvragen moet een medische keuring ondergaan.
Medische keuring zee-binnenvaart Mediprevent.
Om een veilige vaart te waarborgen is in de Nederlandse wet en regelgeving zowel voor de zeevaart als voor de binnenvaart vastgelegd dat bemanningsleden voor het verkrijgen van een vaarbewijs een medische keuring moeten ondergaan. Zowel op zee als in de binnenvaart zijn bemanningsleden tijdens hun werk veelal verstoken van de gangbare toegang tot medische zorg aan wal.
Binnenvaart keuring Omedi.
Op indicatie, bij twijfel of indien voorgeschreven in de keuringseisen: het opvragen van medische informatie en specialistische rapporten of het aanvragen van specialistische deelonderzoeken. Wetgeving die van toepassing is op de zeevaartkeuringen.: Over de medische keuring voor de binnenvaart / pleziervaart.:
Binnenvaartkeuring.
Houders van een groot vaarbewijs, Rijnpatent, dienstboekje of klein vaarbewijs moeten allen voldoen aan dezelfde keuringseisen voor de binnenvaart. Kandidaten voor het klein vaarbewijs hoeven in het algemeen niet te worden gekeurd, maar kunnen volstaan met het invullen van een eigen verklaring. Wat is de inhoud van de binnenvaartkeuring? Basis onderzoek lengte, gewicht, bloeddruk, pols. Algeheel lichamelijk onderzoek. Onderzoek van het gezichtsvermogen met en zonder bril/lenzen. Wat moet u meenemen.: Dienstenboekje indien in bezit. Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld.
Binnenvaartkeuring.
MEDISCHE KEURING BINNENVAART. Iedereen die werkzaamheden aan boord van een schip verricht moet hiervoor om veiligheidsredenen zowel fysiek als mentaal gezond genoeg zijn. Voor het verkrijgen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart is het daarom verplicht om medisch gekeurd te worden.
Binnenvaart.
Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers.

Contacteer ons