Meer resultaten voor wet medische keuringen

   
 
 
 
wet medische keuringen
 
Wet op de medische keuringen Externe bronnen Arboportaal.
De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen bepalen de gang van zaken bij aanstellingskeuringen. Op deze pagina leest u meer over de Wet op de medische keuringen. Ga naar Wet op de medische keuringen directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl.
regels voor een aanstellingskeuring of medische keuring Werkpocket.
In de Wet medische keuringen Wmk staat dat medische keuringen verboden zijn, behalve bij functies waaraan specifieke medische eisen gesteld worden. Een aanstellingskeuring mag pas worden uitgevoerd als de organisatie van plan is de sollicitant aan te nemen en alleen als dat voor de functie relevant is.
Medische keuringen NJB Nederlands Juristenblad.
Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen Stb.
FlexNieuws Wet op de medische keuringen.
Wet op de medische keuringen. Wet op de medische keuringen. De Wet op de medische keuringen is per 1 januari 1998 in werking getreden en regelt dat een aanstellingskeuring enkel mag plaatsvinden als aan in de wet gestelde voorwaarden is voldaan.
Voorwaarden voor een medische keuring Ondernemersplein. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link.
Wat zijn de regels voor een medische keuring bij een sollicitatie? Rijksoverheid Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen CKA Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO Arboportaal Wet en regelgeving. Wet op de medische keuringen Wmk Overheid.nl Deze informatie is geplaatst door. Business.gov.nl English Volg ons op Twitter.
Wet op de Medische Keuringen WMK HR-kiosk.nl.
Echter, per 1 januari 1998 is de Wet op de Medische Keuringen WMK van kracht geworden. Deze wet staat alleen in specifieke gevallen keuringen toe als de bewuste functie bijzondere eisen stelt aan de sollicitant op het punt van de medische geschiktheid in verband met het aangaan van arbeidsovereenkomsten, levens, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zie onder.

Contacteer ons