Resultaten voor offshore keuring

   
 
 
 
offshore keuring
 
MediWerk medische keuringen offshore, zeevaart, binnenvaart, rijbewijs.
Offshore keuring Basis NOGEPA en/of OGUK. Duur: 40 minuten Offshore keuring Basis perslucht NOGEPA en/of OGUK. Duur: 60 minuten Offshore keuring basis perslucht G26 bloedafname NOGEPA en/of OGUK. Duur: 60 minuten. Biometrisch onderzoek meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk.
Offshore medische keuringen Mediprevent.
Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag, of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland, kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt, geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land. Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist.
STANDAARD OFFSHOREKEURING.
de laatste NOGEPA meeting op 22-09-2009 besloten om de inspanningstest op te nemen in het standaard offshore keuringsprotocol. Dit heeft te maken met het feit dat de NOGEPA-richtlijnen een minimum conditie voor medewerkers in de offshore vereisen. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.
Offshore keuring NOGEPA KLM Health Services.
Wanneer een offshore keuring? De offshore keuring is geschikt voor medewerkers die offshore werken. Tijdens de keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd, zodat tijdige interventie mogelijk is. De offshore keuring kan modulair worden opgebouwd. Zo heeft KLM Health Services altijd een passende keuring voor u.
Offshore keuring NOGEPA Certus Arbo Amsterdam.
OFFSHORE KEURING NOGEPA. Vanwege veiligheidsredenen is het van groot belang dat alle werknemers op een booreiland of offshore windmolenpark zowel fysiek als mentaal gezond zijn. Om deze reden is het voor werknemers in de offshore verplicht zich elke twee jaar medisch te laten keuren.
Offshorekeuring.
De offshore keuring is 2 jaar geldig voor de landen van het Hardanger Agreement Groot Brittanië, Nederland, Noorwegen. Op verzoek kan er een Noorse Gezondheidsverklaring voor de Offshore worden afgegeven. De offshorekeuring is een medische keuring voor werknemers die werkzaam zijn in de offshore op een platform of op een windmolenpark.
Nogepa keuring.
Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag, of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland, kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt, geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land. Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist.
Medische keuring NOGEPA Medical examination Offshore.
Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land. Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist.
Offshore keuring ArboNed.
Medische keuring Offshore. Met de offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisicos gesignaleerd. De arts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van alle offshore keuringen. De medische keuring Offshore bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.

Contacteer ons