Resultaten voor medische keuring verzekering

   
 
 
 
medische keuring verzekering
 
Medische beoordeling bij levensverzekering Verzekeringen a.s.r.
Het kan ook een bloedonderzoek of een röntgenfoto zijn. Wij betalen altijd de kosten van deze aanvullende keuringen. Als je geen klachten of ziekten hebt aangegeven op de gezondheidsverklaring kan een medische keuring soms toch nodig zijn omdat.: de verzekering in een steekproef valt.
Leidsche Verzekering Maatschappij Verzekeringen.
Wat wij willen weten, hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag en de leeftijd bij het afsluiten van de verzekering. Uw medische gegevens worden alleen verwerkt door de medische dienst van Leidsche verzekeringen. De gegevens worden bewaard, gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst tot een periode van 7 jaar na afloop daarvan. Indien het niet tot een verzekering komt, worden uw gegevens binnen zes maanden vernietigd. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy van deze website. Of er in uw geval een keuring noodzakelijk is of dat u kunt volstaan met een gezondheidsverklaring kunt u aflezen in de onderstaande tabel.:
De thuiskeuring voor uw verzekering Care Group.
Maak een afspraak. U heeft voor uw verzekering een medische keuring nodig. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenverzekering, arbeids-ongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekeringen, enz. Vaak kost het u veel tijd om alles zelf te regelen of is het zaak om snel te reageren, bijvoorbeeld in verband met de aankoop van een huis.
Medische keuring Avéro Achmea Meer informatie Avéro Achmea.
U hoeft dan geen gezondheidsverklaring in te vullen. Een uitzondering daarop is als u hebt besloten om niet deel te nemen aan de verzekering en later op deze beslissing terugkomt. U bent particulier of zelfstandig ondernemer. U sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uzelf. Dan vragen wij u om een aantal gezondheidsvragen te beantwoorden Inkomen Continu Compact of bellen wij u om samen met u telefonisch een gezondheidsverklaring in te vullen Inkomen Continu Compleet. Afhankelijk van de gegevens uit de telefonische gezondheidsverklaring kunnen wij vragen om aanvullende medische gegevens. Medische keuring is geen standaardprocedure.
Gezondheidsverklaring en hypotheek? Vraag advies bij De Hypotheker.
Die verklaring kan aanleiding geven tot een nader onderzoek. Iemands rechten bij een keuring voor een verzekering zijn vastgelegd in de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de WMK Wet op de Medische Keuringen. Alleen artsen mogen medische keuringen uitvoeren.
Moet ik altijd medisch gekeurd worden voordat ik een overlijdensrisicoverzekering afsluit? Weblog Moneywise.nl.
Vervangt u met de nieuwe verzekering de oude polis? Dan geldt dit weer niet en hoeft u vaak niet meer medisch gekeurd te worden. Overlijdensrisicoverzekering medische keuring huisartsenkeuring internistenkeuring premie-opslag. Lees alles over overlijdensrisicoverzekering of vergelijk alle verzekeraars. Heb je vragen?
Medische keuring VanAtotZekerheid.
Brochure U moet worden gekeurd, en nu? voor mensen die een medische keuring krijgen. Brochure U moet worden gekeurd, en nu? voor mensen die een verzekering boven de vragengrens willen afsluiten. Erfelijkheid en verzekeren. De brochure Verzekeren en erfelijkheid, van het Erfocentrum.

Contacteer ons